2940 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 20-06-2024 (niveau 3)eerdere test 20 JUN latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 20-06-2024 zo ingevuld: 

Naomi en haar man vertrekken vanwege een hongersnood naar het heidense Moab.

Hoe heten hun zonen, die met hen meegaan?


5 % (afgerond)Elimelech en Samgar
3 % (afgerond)Jefta en Joas
91 % (afgerond)Machlon en Kiljon 
1 % (afgerond)Boaz en Benjamin

Het boek Ruth begint met te vermelden dat Elimelech uit Betlehem naar Moab vertrekt met zijn vrouw Naomi en hun twee zonen, Machlon en Kiljon (Chiljon).Zie ook onz pagina Ruth.
Zie ook debijbel.nl. 

Psalm 120 is een pelgrimslied. Vers 5 klaagt: “Ach, dat ik moet wonen in Mesech, ver van huis bij de tenten van Kedar.”

Elders in de Bijbel wordt Kedar ook genoemd: “Meisjes van Jeruzalem, donker ben ik, en mooi, als de tenten van Kedar, als het doek van Salomo’s tenten. Kijk toch niet op mij neer omdat ik donker ben, omdat de zon mij heeft gebrand. Mijn moeders zonen waren hard voor mij: ik moest hun wijngaarden bewaken. Mijn eigen wijngaard heb ik niet bewaakt.”

Waar staat dit Bijbelgedeelte?


86 % (afgerond)In Hooglied. 
1 % (afgerond)In Ester.
3 % (afgerond)In Jesaja.
10 % (afgerond)In Klaagliederen.

Hooglied 1:5-6.Zie ook onz pagina Hooglied.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

In Johannes 15 staat: "Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader Mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: je blijft in mijn liefde als je ........ ."


60 % (afgerond)je aan mijn geboden houdt 
1 % (afgerond)aanhoudt in het gebed
31 % (afgerond)elkaar liefhebt
8 % (afgerond)luistert naar mijn woorden

De Bijbel zegt: "Je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt." Natuurlijk heeft dat ook te maken met elkaar liefhebben, met gebed en met gehoorzaamheid.Zie ook onz pagina Johannes.
Zie ook debijbel.nl. 

Johannes krijgt de opdracht om de maten van Gods tempel en van het altaar op te nemen. Van de voorhof mag hij de maten niet opnemen.

Waarom niet?


69 % (afgerond)Omdat deze bestemd is voor de heidenen. 
8 % (afgerond)Omdat deze het bezit is van de ongelovigen.
16 % (afgerond)Omdat de afmetingen al bekend zijn.
6 % (afgerond)Omdat deze het bezit is van de koningen.

Johannes krijgt de opdracht om Gods tempel en het altaar op te meten, maar de voorhof mocht hij niet opmeten omdat hij bestemd is voor de heidenen, die de heilige stad tweeënveertig maanden lang zullen vertrappen. Zie Openbaring 11:2.Zie ook onz pagina Openbaring.
Zie ook debijbel.nl.TOTAALRESULTAAT:
77% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl