MOB-versie | Naar grote versieAntwoorden van 03-07-2020 (niveau 2)eerdere test 03 JUL geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 03-07-2020 zo ingevuld: 

In de tijd dat rechters het volk Israël leiden, komt er hongersnood. Noömi (Naomi) en haar man vertrekken daarom naar Moab. Als Noömi na de hongersnood teruggaat naar Israël, gaat haar schoondochter Ruth met haar mee.

Hoe wil Noömi genoemd worden na haar terugkeer?


2 % (afgerond)Lara
6 % (afgerond)Tamar
7 % (afgerond)Orpa
86 % (afgerond)Mara 

Noömi vraagt of de mensen haar Mara willen noemen, omdat de Heer haar lot zeer bitter heeft gemaakt. Mara betekent bitterheid.Zie ook onz pagina Ruth.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org. 

In het Bijbelboek Spreuken wordt veel gesproken over dwazen, luiaards en onverstandige mensen. Een luiaard vraagt zich in de zomer af waarom hij niet kan oogsten.

Wat is hierop het antwoord?


8 % (afgerond)Omdat iemand anders al gemaaid heeft.
2 % (afgerond)Omdat de oogst mislukt is.
90 % (afgerond)Omdat hij in de herfst niet heeft geploegd. 

Een luiaard ploegt niet in de herfst (winter) en vraagt zich dan in de zomer af waarom hij niet oogsten kan (Spreuken 20:4).

 

Denk ook aan ons spreekwoord: Wie niet zaait, zal ook niet oogsten.Zie ook onz pagina Spreuken.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook debijbel.nl. 

In het evangelie volgens Johannes gaan na een toespraak van Jezus, die de Joden niet fijn vinden, velen weg.

Wat vraagt Jezus dan aan zijn leerlingen?


"Wie blijft er nu nog over?"
72 % (afgerond)"Willen jullie soms ook weggaan?" 
10 % (afgerond)"Zijn het maar enkelen, die geroepen zijn?"
18 % (afgerond)"Wie denken jullie dat ik ben?"

Jezus vroeg aan zijn twaalf leerlingen of ze misschien ook weg wilden gaan, maar Petrus zei: "Naar wie zouden we moeten gaan, Heer? Gij hebt woorden van eeuwig leven."Zie ook onz pagina Johannes.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org. 

In zijn brief aan de Romeinen schrijft de apostel Paulus dat hij zich niet schaamt.

Waarvoor niet?


19 % (afgerond)Voor zijn christen-zijn.
72 % (afgerond)Voor het evangelie. 
3 % (afgerond)Voor zijn gevangenschap.
5 % (afgerond)Voor zijn Jood-zijn.

In hoofdstuk 1:16 staat: "Voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven."

In de andere brieven staat dat hij vrijuit spreekt over zijn gevangenschap en het feit dat hij Jood en christen is.Zie ook onz pagina Romeinen.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org.TOTAALRESULTAAT:
80% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)