MOB-versie | Naar grote versieAntwoorden van 25-05-2020 (niveau 2)geen eerdere test beschikbaar 25 MEI latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 25-05-2020 zo ingevuld: 

In Genesis staat de geschiedenis van Jozef. Als hij onderkoning van Egypte is, komen zijn broers om graan te kopen; zij herkennen Jozef niet.

Wat doet Jozef om zeker te zijn dat zijn broers nog eens terug zullen komen?


93 % (afgerond)Hij zet een van de broers gevangen. 
1 % (afgerond)Hij vraagt een grote som geld als borg.
6 % (afgerond)Hij houdt de gouden ring van Ruben.
1 % (afgerond)Hij houdt twee van hun paarden.

Jozef nam Simeon als onderpand om er zeker van te kunnen zijn dat zijn broers nog eens zouden komen. Simeon moest geruime tijd in Egypte wachten op zijn families tweede komst.Zie ook onz pagina Genesis.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org. 

Vul deze zin uit Jeremia 29 aan: "Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ........ ."


38 % (afgerond)in vrede zul je huiswaarts keren
62 % (afgerond)ik zal je een hoopvolle toekomst geven 

"Mijn plan met jullie staat vast - spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven."

"In vrede zul je huiswaarts keren" staat in Jesaja 55:12.Zie ook onz pagina Jeremia.
Zie ook debijbel.nl. 

In het evangelie volgens Matteüs staat dat Jezus op een berg door zijn Vader wordt verheerlijkt.

Hoeveel leerlingen (discipelen) van Jezus zijn hiervan getuige?


4 % (afgerond)twaalf
67 % (afgerond)drie 
26 % (afgerond)twee
2 % (afgerond)zeven

De Bijbel zegt: "Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze alleen waren."Zie ook onz pagina MatteŁs.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org. 

In het Bijbelboek Handelingen wordt in hoofdstuk 2 verteld over de komst van de Heilige Geest. 

Hoeveel mensen laten zich op die eerste Pinksterdag dopen?


6 % (afgerond)500
3 % (afgerond)300
69 % (afgerond)3000 
22 % (afgerond)5000

In Handelingen 2:41 staat dat drieduizend mensen zich lieten dopen.Zie ook onz pagina Handelingen.
Zie ook debijbel.nl.TOTAALRESULTAAT:
73% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)