MOB-versie | Naar grote versieAntwoorden van 24-04-2019 (niveau 2)eerdere test 24 APR latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 24-04-2019 zo ingevuld: 

Mozes komt met de tien geboden van de berg Sinai af en ziet dat het volk IsraŽl een gouden kalf heeft gemaakt. Mozes gooit de†platen met de geboden kapot en God straft het volk.

Later mag Mozes weer de berg op, om opnieuw de geboden te ontvangen.

Hoe lang blijft Mozes die tweede keer weg?


18 % (afgerond)Tien dagen.
6 % (afgerond)Dertig dagen.
50 % (afgerond)Veertig dagen. 
26 % (afgerond)Zeven dagen.

Mozes bleef opnieuw veertig dagen op de berg (Deuteronomium 10:10 en Exodus 34:28).Zie ook onz pagina Exodus.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook debijbel.nl. 

Diepe waarheden zijn te vinden in het Bijbelboek Spreuken.

Een daarvan is: "Alleen je eigen hart kent ........ . In je vreugde kan een ander (een vreemde) niet delen."


5 % (afgerond)je zonden
7 % (afgerond)jouzelf
27 % (afgerond)je geheimen
62 % (afgerond)je diepste verdriet (bitterheid) 

Spreuken 14:10 "Alleen je eigen hart kent je diepste verdriet, in je vreugde kan een ander niet delen."Zie ook onz pagina Spreuken.
Zie ook debijbel.nl. 

In het evangelie volgens Lucas wordt verteld dat Jezus tweeënzeventig van zijn volgelingen uitzendt. Ze moeten twee aan twee naar iedere plaats gaan waar Jezus later naartoe zou gaan. Jezus geeft hun een aantal instructies mee.

Welke instructie geeft hij niet?


44 % (afgerond)"Groet onderweg niemand."
8 % (afgerond)"Genees de zieken."
12 % (afgerond)"Neem niets mee."
36 % (afgerond)"Zeg: 'Het koninkrijk van God heeft jullie bereikt'." 

Jezus gaf ze de instructie om bij het binnengaan van een huis te zeggen: "Vrede voor dit huis!" Als er een vredelievend mens woonde zou hun vrede met hem zijn. Zo niet, dan zou die vrede bij hen terugkeren.

Bij het genezen van de zieken moesten ze zeggen: "Het koninkrijk van God heeft jullie bereikt."Zie ook onz pagina Lucas.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org. 

Welk argument wordt terzijde gesteld door de moderne Bijbelkritiek?


14 % (afgerond)De inhoud van de Bijbel moet puur rationeel benaderd worden.
14 % (afgerond)De Bijbel moet worden gezien als een feilbaar, menselijk boek.
72 % (afgerond)De Bijbel moet worden gezien als het onfeilbare, gezaghebbende en geÔnspireerde Woord van God. 

Bijbelgetrouwheid leert ons dat de Bijbel belangrijker en gezaghebbender is dan menselijke leringen, regels en tradities en staat tegenover het rationalisme en de kritisch-wetenschappelijke Bijbelwetenschap.Zie ook onz pagina De Bijbel.
Zie ook christipedia.miraheze.org.TOTAALRESULTAAT:
55% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)