MOB-versie | Naar grote versieAntwoorden van 14-08-2020 (niveau 2)eerdere test 14 AUG geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 14-08-2020 zo ingevuld: 

Als het volk Israël in het beloofde land Kanaän woont, wordt het jarenlang geleid door rechters (richters). In die tijd breekt er hongersnood uit. Elimelech vertrekt met zijn vrouw Noömi (Naomi) en hun twee zonen naar het heidense Moab.

Wat overkomt Noömi daar?


2 % (afgerond)Haar man sterft en haar zonen laten haar in de steek.
3 % (afgerond)Eerst sterven haar zonen en daarna haar man.
94 % (afgerond)Eerst sterft haar man en vervolgens sterven haar twee zonen. 

Noömi blijft alleen achter. In het vervolg van de geschiedenis wordt verteld welke rol haar schoondochters -Ruth in het bijzonder- in haar leven hebben gespeeld.Zie ook onz pagina Ruth.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org. 

Het boek Prediker bevat wijsheden voor het leven.

Wat is volgens Prediker 7 beter dan een kostbare geur?


18 % (afgerond)Een huis vol vrienden.
70 % (afgerond)Een goede naam. 
Een belangrijke positie.
12 % (afgerond)Een gelukkig leven.

Prediker 7 vers 1 zegt: "Beter een goede naam dan een kostbare geur."Zie ook onz pagina Prediker.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org. 

In het evangelie volgens Johannes spreekt Jezus de woorden: "Ik ben de opstanding en het leven."

Tegen wie zegt hij dat?


47 % (afgerond)Tegen zijn leerlingen.
29 % (afgerond)Tegen Marta, de zus van Lazarus. 
10 % (afgerond)Tegen Maria, de zus van Lazarus.
15 % (afgerond)Tegen Petrus, Johannes en Jakobus.

Marta kwam Jezus tegemoet toen hij eindelijk naar Betanië kwam. Lazarus was al gestorven, maar Jezus zei: "Uw broer zal weer opstaan; gelooft u dat?"

Marta antwoordde: "Ik weet dat hij zal opstaan op de laatste dag." Toen sprak Jezus deze woorden.Zie ook onz pagina Johannes.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org. 

De apostel Paulus schrijft aan de gelovigen in Korinte dat hij God altijd voor hen dankt.

Waarom?


85 % (afgerond)Omdat God hun in Christus Jezus zijn genade heeft gegeven. 
4 % (afgerond)Omdat ze hem een gift gegeven hebben.
3 % (afgerond)Omdat ze de raad van Paulus goed opvolgen.
9 % (afgerond)Omdat ze op de komst van Jezus wachten.

De Bijbel zegt: "Ik dank mijn God altijd voor u, omdat hij u in Christus Jezus zijn genade heeft geschonken."

Hij zegt meer over deze gelovigen, maar dat ze de genade van God hebben ontvangen staat bovenaan.Zie ook onz pagina 1+2 Korintirs.
Zie ook debijbel.nl.TOTAALRESULTAAT:
70% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)