3581 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 06-08-2020 (niveau 1)eerdere test 06 AUG geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 06-08-2020 zo ingevuld: 

Op een gegeven moment heeft God spijt dat hij de mensen gemaakt heeft. God gaat hen van de aarde wegvagen, maar één persoon vindt genade in de ogen van de HEER.
Wie?


3 % (afgerond)Henoch
1 % (afgerond)David
93 % (afgerond)Noach 
3 % (afgerond)Jezus

Noach was de enige die rechtvaardig was en daarom werd hij, met zijn gezin, gered.Zie ook onz pagina Genesis.
Zie ook debijbel.nl. 

Het volk Israël vierde een aantal feesten per jaar. De voorschriften daarvoor vinden we in de Bijbel, met name in het boek Leviticus.

Op Grote Verzoendag moest een dier, figuurlijk beladen met de zonden van het volk, de woestijn in gestuurd worden.

Wat voor dier?


1 % (afgerond)Een ree.
25 % (afgerond)Een lam.
72 % (afgerond)Een geitenbok. 
3 % (afgerond)Een kameel.

Tijdens Grote Verzoendag moesten er twee geitenbokken worden genomen.De een moest worden geslacht en de ander werd -beladen met de zonden van het volk- de woestijn in gestuurd. Het was het teken dat de zonden waren weggenomen en vergeven.

Uiteraard ziet dit op het offer van Christus, die ook de zonden op zich nam.

Hier komt ook onze uitdrukking 'hij is de zondebok' vandaan.Zie ook onz pagina Leviticus.
Zie ook debijbel.nl. 

In het evangelie volgens Matteüs staat dat de leerlingen van Jezus 's nachts vissen op het meer en in een storm terechtkomen.

Jezus komt over het water naar hen toelopen en hij staat Petrus toe ook over het water te lopen.

Toen Petrus voelde hoe sterk de wind was, ........ .


kreeg hij spijt
87 % (afgerond)werd hij bang 
12 % (afgerond)keek hij naar Jezus
1 % (afgerond)ging hij terug

In de Bijbel staat dat Petrus, toen hij de sterke wind voelde, bang werd en riep: "Heer, red me!"Zie ook onz pagina MatteŁs.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

In het Bijbelboek Spreuken wordt veel gesproken over wijsheid bij het spreken en bij het zwijgen. 

Een Nederlands gezegde is: 'Spreken is zilver, zwijgen is goud'.

In Spreuken staat ook zoiets, namelijk: "Zelfs een dwaas ........ wordt wijs geacht en wie zijn lippen op elkaar houdt, verstandig."


1 % (afgerond)een ander napraat
1 % (afgerond)goed nadenkt
84 % (afgerond)die zwijgt 
13 % (afgerond)die praat

"Zelfs een dwaas, zwijgt, wordt wijs geacht," zegt Spreuken 17:28.Zie ook onz pagina Spreuken.
Zie ook debijbel.nl.TOTAALRESULTAAT:
84% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl