2940 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 19-06-2024 (niveau 1)eerdere test 19 JUN latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 19-06-2024 zo ingevuld: 

In Genesis, het eerste boek van de Bijbel, staat dat de mensen op aarde ooit één taal spraken. Ze willen een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. De Heer grijpt in en verwart de spraak van de mensen. 

Hoe wordt de stad daarom genoemd?


1 % (afgerond)Jeruzalem
Nineve
1 % (afgerond)Jericho
98 % (afgerond)Babel 

Na de zondvloed, waarbij Noach met zijn gezin en de dieren gered werden in de ark, werd op aarde één taal gesproken. De mensen besloten een stad te bouwen met een toren tot in de hemel, maar de Heer greep in en verwarde hun spraak. De stad kreeg toen de naam Babel.Zie ook onz pagina Genesis.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

David heeft veel vervolging meegemaakt.

Voor welke koning moet David op de vlucht voor zijn leven?


96 % (afgerond)Voor koning Saul. 
2 % (afgerond)Voor koning Herodes.
2 % (afgerond)Voor de Egyptische farao.

Saul is de eerste koning van Israël, maar hij verspeelt de gunst van God. Daarom wordt de herdersjongen David tot koning gezalfd in zijn plaats. Saul haat David en wil hem doden.Zie ook onz pagina 1+2 Samuel.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook debijbel.nl. 

De Israëlieten verblijven in ballingschap in Babylonië. Onder hen zijn ook Daniël en zijn drie vrienden.

WAAR of NIET WAAR: De drie vrienden van Daniël heten Sem, Cham en Jafet.


82 % (afgerond)niet waar 
18 % (afgerond)waar

Sem, Cham en Jafet zijn de zonen van Noach, die de ark bouwde.

De vrienden van Daniël heten Sadrach, Mesach en Abednego.Zie ook onz pagina Daniël.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Na de vier evangeliën in het Nieuwe Testament van de Bijbel volgt het boek Handelingen. Hierin staat veel over de apostel Paulus.

Heeft Paulus voor zijn bekering christenen vervolgd?


98 % (afgerond)ja 
2 % (afgerond)nee

In Handelingen 9 staat dat Paulus (Saulus) aanbevelingsbrieven meekreeg om christenen in Damascus gevangen te nemen.Zie ook onz pagina Handelingen.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl.TOTAALRESULTAAT:
93% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl