3032 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 16-05-2024 (niveau 1)eerdere test 16 MEI latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 16-05-2024 zo ingevuld: 

Wie heeft, in opdracht van God, dit schip gebouwd?

 

 


Petrus
Mozes
99 % (afgerond)Noach 

Noach kreeg van de Heer opdracht om een ark te bouwen, waarin hij met zijn gezin en heel veel dieren veilig zou zijn als de grote watervloed over de aarde zou komen (Genesis 6:11-22).

Mozes heeft het volk Israël uit Egypte geleid.

Petrus was een leerling (discipel) van Jezus.Zie ook onz pagina Genesis.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

In het oude Israël werkten priesters en Levieten bij de tent van samenkomst (tabernakel) en later in de tempel. De priesters mochten de gaven (offers) houden om van te leven.

WAAR of NIET WAAR: De Levieten kregen het tiende deel van de opbrengst van het land.


84 % (afgerond)waar 
16 % (afgerond)niet waar

De Levieten kregen de tienden van de opbrengst van andere Israëlieten. Dit werd als een soort belasting aan hen afgedragen. Levieten kregen geen grond in bezit, alleen steden.Zie ook debijbel.nl.
Zie ook debijbel.nl. 

In twee van de evangeliën in het Nieuwe Testament van de Bijbel staat dat de dochter van Jaïrus ernstig ziek is en sterft. Jezus gaat, op verzoek van Jaïrus, met hem mee naar huis.

Heeft het volgens de mensen die ze onderweg tegenkomen nog wel zin dat Jezus meegaat?


7 % (afgerond)Ja, maar Jezus moet dan wel haast maken.
93 % (afgerond)Nee, want het meisje is toch al gestorven. 

Jezus heeft macht over de dood. Hij pakt het meisje bij de hand en gebiedt haar om op te staan, wat zij ook daadwerkelijk doet (Matteüs 9 en Marcus 5).Zie ook onz pagina Marcus.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook debijbel.nl. 

In het boek Handelingen wordt de komst van de heilige Geest beschreven. Een van de apostelen houdt een indrukwekkende toespraak.

WAAR of NIET WAAR: Deze toespraak wordt gehouden door Johannes.


69 % (afgerond)niet waar 
31 % (afgerond)waar

In Handelingen 2:14 staat dat Petrus een toespraak hield om te verklaren wat er gebeurde.

"We zijn niet dronken," zei hij, "maar dit is wat al voorspeld is door Joël de profeet."Zie ook onz pagina Pinksteren.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl.TOTAALRESULTAAT:
87% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl