3032 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 21-05-2024 (niveau 2)eerdere test 21 MEI latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 21-05-2024 zo ingevuld: 

Exodus betekent: uittocht. In het Bijbelboek Exodus beschrijft Mozes de onderdrukking van het volk Israël in Egypte. 

Wie is de Egyptische heerser die het volk Israël zo wreed onderdrukt? 


Thoetmoses II.
4 % (afgerond)Ramses II.
Hatsjepsoet.
96 % (afgerond)'Farao'; zijn naam wordt niet vermeld. 

De Egyptische heerser die Israël onderdrukt wordt in de Bijbel simpel aangeduid met 'farao'. Zijn naam wordt niet genoemd in de Bijbel.Zie ook onz pagina Exodus.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Ester is een Joods meisje dat door koning Ahasveros tot koningin is gekozen. Zij dreigt gedood te zullen worden door een listig plan van Haman. Het volk waar hij bij hoort, heeft in het Oude Testament altijd in vijandschap met het volk Israël geleefd.

Wie zijn zij?


64 % (afgerond)De Amalekieten. 
31 % (afgerond)De Moabieten.
5 % (afgerond)De Egyptenaren.

Haman wordt een nakomeling van Agag genoemd. Deze Agag was een koning van het volk der Amalekieten.

In de Bijbel wordt al gesproken over strijd tussen het volk Israël en de Amalekieten kort na de uittocht uit Egypte (Exodus 17:8-16). Ook in de tijd van de rechters en van de koningen Saul en David was er strijd tussen de beide volken.Zie ook onz pagina Ester.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Wat doet Jona tijdens de storm op zee als hij meevaart op een schip richting Tarsis?


1 % (afgerond)Hij deelt zijn meegenomen voedsel met de zeelieden.
10 % (afgerond)Hij helpt de zeelieden het schip nog te redden.
13 % (afgerond)Hij gaat tot God bidden.
75 % (afgerond)Niets; hij slaapt. 

Jona was in het ruim van het schip afgedaald, was daar gaan liggen en in een diepe slaap gevallen.Zie ook onz pagina Jona.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Paulus is een bekende apostel van Joodse afkomst en met een goede carrière.

Wat is niet waar over hem?


84 % (afgerond)Hij heeft met Jezus rondgetrokken. 
4 % (afgerond)Hij is besneden op de achtste dag.
9 % (afgerond)Hij is een farizeeër.
4 % (afgerond)Hij behoort tot het volk Israël.

Paulus trok niet rond met Jezus, omdat hij pas later door God werd geroepen. Hij heeft het in de brief aan de Filippenzen over zijn afkomst.Zie ook onz pagina Filippenzen.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl.TOTAALRESULTAAT:
80% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl