3031 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 22-05-2024 (niveau 1)eerdere test 22 MEI latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 22-05-2024 zo ingevuld: 

In het eerste Bijbelboek, Genesis, staat de geschiedenis van Jozef. Als hij in Egypte in de gevangenis zit, krijgt de farao twee keer bijna dezelfde droom. Jozef moet uitleg geven.

Volgens Jozef voorspelt die droom zeven jaren van ........ en zeven jaren van ........ .


97 % (afgerond)overvloed - honger 
overwinning - nederlaag
2 % (afgerond)droogte - overstroming
geloof - ongeloof

De farao had gehoord dat Jozef in staat was dromen uit te leggen en Jozef vertelde de farao dat er zeven jaren van overvloed zouden komen en daarna zeven jaren van armoede. De farao beloonde Jozef rijkelijk en stelde hem aan tot opzichter over zijn rijk, zodat Egypte de armoede zou overleven onder leiding van Jozef.Zie ook onz pagina Genesis.
Zie ook debijbel.nl. 

In het Oude Testament van de Bijbel staat de geschiedenis van het volk Israël. Nadat zij geleid werden door rechters (richters), komt het moment dat zij een koning willen. De eerste koning is Saul.

Door wie wordt Saul gezalfd tot koning?


3 % (afgerond)Door zijn vader.
24 % (afgerond)Door Eli, de hogepriester.
72 % (afgerond)Door Samuel, de profeet. 

Samuel, de laatste rechter, is op hoge leeftijd gekomen. Hij vindt het heel erg dat het volk een koning wil. Hij moet hen van de Heer waarschuwen voor de rechten die een koning allemaal zal opeisen. Het volk blijft echter bij de wens om een koning te krijgen en dan zalft Samuel Saul.

De hogepriester Eli, bij wie Samuel opgroeide, leeft dan al niet meer.Zie ook onz pagina 1+2 Samuel.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

De Israëlieten verblijven in ballingschap in Babylonië. Onder hen zijn ook jongemannen van voorname (vorstelijke) afkomst.

Wie is een van hen?


4 % (afgerond)Jesaja
2 % (afgerond)Simson
85 % (afgerond)Daniël 
9 % (afgerond)David

Koning Nebukadnessar gaf opdracht om de jongemannen van koninklijke of voorname afkomst naar zijn paleis te brengen. Daniël en zijn drie vrienden waren daar ook bij.Zie ook onz pagina Daniël.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

In het Bijbelboek Handelingen wordt verteld over het doen en laten van de apostelen na de hemelvaart van Jezus. De christengemeente groeit, maar er zijn ook tegenstanders. Om die terwille te zijn, zet koning Herodes Petrus gevangen. Petrus wordt echter op wonderlijke wijze bevrijd.

Hoe?


98 % (afgerond)Een engel van de Heer haalt hem uit de gevangenis. 
2 % (afgerond)De Heer bewerkt het hart van Herodes zodat hij Petrus vrijlaat.

Petrus zit gevangen en zal de volgende dag voorgeleid worden. In die nacht stuur de Heer een engel naar de gevangenis die Petrus meeneemt naar buiten. De kettingen vallen van zijn polsen en enkels en de deuren gaan vanzelf open.Zie ook onz pagina Handelingen.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl.TOTAALRESULTAAT:
88% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl