2940 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 20-06-2024 (niveau 2)eerdere test 20 JUN latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 20-06-2024 zo ingevuld: 

Genesis vertelt over de aartsvaders Abraham, Isaak en Jakob. Jakob wil trouwen met Rachel, de dochter van zijn oom Laban. Als bruidsschat biedt hij aan om voor Laban te werken.

Na hoeveel jaar werken trouwt hij met Rachel?


1 % (afgerond)Na drie jaar.
60 % (afgerond)Na zeven jaar. 
6 % (afgerond)Na tien jaar.
33 % (afgerond)Na veertien jaar.

Jakob was zo verliefd op Rachel dat hij bereid was zeven jaar voor haar te werken. Na die zeven jaar kreeg hij echter Rachels zus tot vrouw en dwong zijn schoonvader hem om nog zeven jaar voor Rachel te werken. Hoewel vaak gedacht wordt, dat Jakob dus na veertien jaar met Rachel trouwde, blijkt uit de context dat Jakob beide vrouwen vlak achter elkaar trouwde (Genesis 29:28). Hij was dus al met Rachel getrouwd toen hij de tweede periode van zeven jaar bij Laban werkte.Zie ook onz pagina Genesis.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Als Mozes ongeveer tachtig jaar is, heeft hij een bijzondere ontmoeting met God. 

Hoe reageert Mozes als hij van God opdracht krijgt om het volk Israël te bevrijden uit Egypte?


4 % (afgerond)Mozes zegt vol geloof: "De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd."
96 % (afgerond)Mozes wil die taak niet en maakt bezwaar bij God. 

Mozes weigert met allerlei argumenten. Hij vindt zichzelf niet geschikt voor deze taak. God is geduldig met Mozes en tenslotte staat God toe dat zijn broer Aäron hem mag helpen (Exodus 3 en 4).

Maria reageert heel anders, als de engel Gabriël met een boodschap van God bij haar komt. Ook al heeft ze vragen, ze wil de Heer dienen (Lucas 1:26-38).Zie ook onz pagina Exodus.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

In het evangelie volgens Marcus wordt in hoofdstuk 6 verteld over de dood van Johannes de Doper.

De vrouw van Herodes, Herodias, heeft een hekel aan Johannes, omdat die heeft gezegd dat ........ .


3 % (afgerond)Herodes geen koning is.
8 % (afgerond)zij niet de koningin is.
89 % (afgerond)Herodes niet mag trouwen met de vrouw van zijn broer. 

Johannes had gezegd dat Herodes niet mocht trouwen met de vrouw van zijn broer. Daarom nam Herodias wraak door Johannes te laten onthoofden. De dochter van Herodias had gedanst voor de koning tijdens zijn verjaardagsfeest en mocht alles vragen van hem. Zelfs de helft van zijn koninkrijk. Ze vroeg aan haar moeder wat ze moest kiezen en die zei dat ze om het hoofd van Johannes moest vragen. Koning Herodes zelf had ontzag voor Johannes.Zie ook onz pagina Marcus.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Twee brieven in het Nieuwe Testament zijn geschreven door de apostel Petrus.

Waartoe moet de lezer bereid zijn als iemand vraagt waarop de hoop die in hem leeft gebaseerd is?


62 % (afgerond)Om het te laten zien door daden.
38 % (afgerond)Om zich te verantwoorden. 

De Bijbel zegt: "Wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. Doe dat dan vooral zachtmoedig en met respect, houd uw geweten zuiver; dan zullen de mensen die zich honend uitlaten over uw goede levenswandel in eenheid met Christus, zich over hun laster schamen."Zie ook onz pagina 1+2 Petrus.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl.TOTAALRESULTAAT:
71% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl