3032 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 16-05-2024 (niveau 3)eerdere test 16 MEI latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 16-05-2024 zo ingevuld: 

Welke tegenprestatie, ten gunste van haarzelf en haar familie, vraagt Rachab voor het feit dat ze de spionnen die door Jozua gestuurd zijn, verborgen heeft gehouden?


17 % (afgerond)Of ze zullen worden opgenomen in het volk Israël.
5 % (afgerond)Of ze op tijd gewaarschuwd zullen worden als Israël het land in bezit neemt.
73 % (afgerond)Of ze goed behandeld zullen worden als Israël het land in bezit neemt. 
4 % (afgerond)Of ze aan een touw langs de muur mogen vluchten.

Rachab vraagt of zij en haar familie goed behandeld zullen worden. Uiteindelijk zullen ze worden opgenomen in het volk Israël. Rachab laat de twee spionnen vluchten via een touw langs de muur.Zie ook onz pagina Jozua.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Waarmee geeft de herder in psalm 23 moed (vertroosting)?


95 % (afgerond)Met zijn stok en zijn staf. 
5 % (afgerond)Met zijn aanwezigheid.
Met zijn slinger en stenen.

Psalm 23 vers 4: "Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed." Een herder hoedt zijn schapen en gebruikt hierbij zijn stok en zijn staf. Door de stok werden wilde dieren op afstand gehouden. Het tikken van de stok op de rotsbodem gaf een troostend tikken.Zie ook onz pagina Psalmen.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

In Johannes staat dat Jezus op de sabbat een blinde geneest, tot woede van de Joodse leiders. De man wordt streng ondervraagd en als hij spitse antwoorden geeft, sturen ze hem weg uit de tempel.

Jezus zoekt de man op en vraagt: ........


14 % (afgerond)"Wat denkt u van de Christus?"
7 % (afgerond)"Gelooft u dat meer dan de tempel hier is?"
49 % (afgerond)"Gelooft u in de Mensenzoon?" 
30 % (afgerond)"Waarom hebben ze u weggejaagd?"

Jezus vroeg: 'Gelooft u in de Mensenzoon?' 'Als ik wist wie het was, heer, zou ik in Hem geloven,' zei hij. 'U kijkt naar Hem en u spreekt met Hem,' zei Jezus.

De man boog zich voor Jezus neer en sprak: 'Ik geloof, Heer.'Zie ook onz pagina Johannes.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

In het Bijbelboek Handelingen wordt verteld over de komst van de heilige Geest en de uitwerking daarvan op de gelovigen.

Ze werden door God gezegend.

Waaraan merkten ze dat?


95 % (afgerond)Er kwamen dagelijks mensen bij, die ook geloofden. 
1 % (afgerond)God gaf hun rijkdom en aanzien.
2 % (afgerond)God gaf hun gezondheid; niemand werd ziek.
2 % (afgerond)De Heer zegende hen met brood en andere levensmiddelen.

De eerste christenen kwamen eensgezind bij elkaar en ze deelden alles samen. De Heer voegde dagelijks mensen toe aan de kring, die gelovig waren geworden.

Zie Handelingen 2:43-47.Zie ook onz pagina Handelingen.
Zie ook debijbel.nl.TOTAALRESULTAAT:
78% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl