3032 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 20-05-2024 (niveau 1)eerdere test 20 MEI latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 20-05-2024 zo ingevuld: 

In het Bijbelboek Exodus staat dat de nakomelingen van aartsvader Jakob (de Israëlieten) niet meer in het land Kanaän wonen. Ze zijn daar weggetrokken vanwege een hongersnood.

Naar welk land zijn zij gegaan?


2 % (afgerond)Naar Syrië.
6 % (afgerond)Naar Babylonië.
9 % (afgerond)Naar Moab.
83 % (afgerond)Naar Egypte. 

De Israëlieten wonen in Egypte. Jakob en zijn nakomelingen zijn daarheen verhuisd toen Jozef daar onderkoning was en er zeven jaren van hongersnood waren.

Ze groeien uit tot een groot volk en de farao van Egypte onderdrukt hen daarom.Zie ook onz pagina Exodus.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook debijbel.nl. 

Het Bijbelboek Spreuken bevat wijze woorden van Salomo. Vaak gebruikt hij tegenstellingen, bijvoorbeeld wijsheid en dwaasheid, luiheid en ijver.

Een voorbeeld: "Wie zijn medemens kleineert, heeft geen verstand, iemand met inzicht ........ ."


41 % (afgerond)zwijgt 
44 % (afgerond)spreekt vriendelijke woorden
16 % (afgerond)bedekt alles met de liefde.

Spreuken 11:12 zegt dat iemand met inzicht dan zwijgt.

Zie ook Jakobus 3, waar het gaat over het kwaad van de tong.Zie ook onz pagina Spreuken.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook debijbel.nl. 

Een van de vier evangeliën in de Bijbel is geschreven door Johannes. Hij vertelt over een wonderlijke spijziging waarbij meer dan vijfduizend mannen gevoed werden.

Wat moeten de leerlingen (discipelen) doen, nadat iedereen volop gegeten heeft?


5 % (afgerond)Een dankgebed uitspreken.
De mensen vragen hoe ze deze maaltijd hebben ervaren.
91 % (afgerond)Het overgebleven brood verzamelen, zodat er niets verloren gaat. 
4 % (afgerond)Het overgebleven brood verzamelen en dit mee naar huis nemen.

In Johannes 6 staat dat de leerlingen het overgebleven brood verzamelen. Jezus wil niet dat er iets verloren gaat.Zie ook onz pagina Johannes.
Zie ook debijbel.nl. 

In het Bijbelboek Handelingen staat dat de heilige Geest wordt uitgestort.

Er is dan sprake van wind, een soort vlammen en het spreken in allerlei talen door de apostelen van Jezus.

Waar is Jezus zelf als dit gebeurt?


6 % (afgerond)In Jeruzalem, in de zaal waar ook de apostelen zijn.
In Nazaret, bij zijn moeder.
93 % (afgerond)In de hemel, bij zijn Vader. 
1 % (afgerond)In zijn woonplaats Kafarnaüm.

De komst van de Heilige Geest vond tien dagen na de hemelvaart van Jezus plaats.

Jezus was dus in de hemel, maar juist daarom kwam de heilige Geest, zoals Jezus zijn leerlingen had beloofd.Zie ook debijbel.nl.
Zie ook debijbel.nl.TOTAALRESULTAAT:
77% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl