3032 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 21-05-2024 (niveau 1)eerdere test 21 MEI latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 21-05-2024 zo ingevuld: 

In het Oude Testament van de Bijbel staat het verhaal van Ruth en Boaz.

Waar hebben zij elkaar ontmoet?


3 % (afgerond)Bij Naomi, de schoonmoeder van Ruth.
95 % (afgerond)Op het land van Boaz, waar Ruth aren aan het oprapen is. 
3 % (afgerond)In Moab, waar Ruth oorspronkelijk vandaan komt.

Ruth gaat aren oprapen en komt 'bij toeval' op het land van Boaz terecht. Als Boaz komt kijken naar het werk dat gedaan wordt, ziet hij Ruth en doet navraag bij zijn knechten (Ruth 2:3-6).Zie ook onz pagina Ruth.
Zie ook debijbel.nl. 

De Psalmen, in het Oude Testament van de Bijbel, zijn liederen. Ze zijn geschreven door verschillende auteurs van wie David de bekendste is.

In psalm 27 zegt hij: "Ik vraag aan de HEER één ding, het enige wat ik verlang: ........ alle dagen van mijn leven."


93 % (afgerond)wonen in het huis van de HEER 
2 % (afgerond)geen oorlog meer, maar vrede
5 % (afgerond)bouwen aan een tempel voor de HEER

David wilde wel graag een tempel bouwen, maar mocht dit niet van God omdat er te veel bloed aan zijn handen kleefde. Hij verlangde er wel naar, te wonen in het huis van de HEER, dicht bij de HEER te zijn.Zie ook onz pagina Psalmen.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Een van de vier evangeliën in het Nieuwe Testament van de Bijbel is geschreven door Marcus. Hierin staat verschillende keren dat Jezus bij een meer is of op een meer vaart.

Marcus heeft het dan over ........ .


2 % (afgerond)het meer van Betaniƫ
97 % (afgerond)het meer van Galilea 
1 % (afgerond)het meer van Jeruzalem

Het meer van Galilea wordt ook wel het meer van Tiberias genoemd.Zie ook onz pagina Marcus.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

De apostel Paulus schrijft aan de christenen in Rome: "Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God Hem uit de dood heeft opgewekt, zult u ........ ."


98 % (afgerond)worden gered 
2 % (afgerond)worden vervolgd

De Bijbel zegt: "Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God Hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered."Zie ook onz pagina Romeinen.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl.TOTAALRESULTAAT:
96% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl