3032 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 24-05-2024 (niveau 1)eerdere test 24 MEI latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 24-05-2024 zo ingevuld: 

Bij wie wordt, in een spelonk, van een mantel als deze een reep afgesneden?

 

 


96 % (afgerond)Bij koning Saul. 
4 % (afgerond)Bij koning David.
Bij Jonatan.

Koning Saul achtervolgt David. Als David in een spelonk verstopt zit, komt koning Saul daar ook binnen. David krijgt de kans om ongemerkt een reep van Sauls mantel af te snijden (1 Samuel 24).

Jonatan is de zoon van Saul en een goede vriend van David (1 Samuel 20).Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Daniël heeft tijdens de ballingschap, evenals zijn drie Joodse vrienden, een hoge functie gekregen aan het hof van koning Nebukadnessar van Babel.

Waarover droomt deze koning?


19 % (afgerond)Over drie mannen in een brandende oven.
10 % (afgerond)Over het einde van zijn regering.
71 % (afgerond)Over een groot beeld waarvan de aanblik afschrikwekkend is. 

Uiteindelijk gaat het, hoewel dit voor het rijk van koning Nebukadnessar toen persoonlijk gold, vooral om een profetisch beeld over wat er in de toekomst zal gaan gebeuren. Het betreft zijn wereldrijk en de wereldrijken die na hem zullen komen.Zie ook onz pagina Daniƫl.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

In de Bijbel staat het verhaal over een profeet, die dacht dat hij voor God kon vluchten. Hij komt in een storm op zee terecht, wordt overboord gegooid en opgeslokt door een grote vis.

Hoe heet hij?


99 % (afgerond)Jona 
Petrus
Noach

In het Bijbelboek Jona staat het verhaal over deze profeet. Hij zat drie dagen en drie nachten in de grote vis en daarna kreeg hij opnieuw de opdracht van de HEER om naar Nineve te gaan.Zie ook onz pagina Jona.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Na de vier evangeliën in het Nieuwe Testament van de Bijbel volgt het boek Handelingen. Hierin staat dat Saulus (later: Paulus) de christenen heeft vervolgd en na zijn bekering een apostel wordt.

Naar welke plaats is Saulus op weg om christenen gevangen te nemen, als hij de stem van Jezus hoort?


91 % (afgerond)Naar Damascus. 
9 % (afgerond)Naar Nineve.

In Handelingen 9:3 staat dat Saulus onderweg was naar Damascus en dat hij toen plotseling omstraald werd door een licht uit de hemel.

De profeet Jona moest van de Heer naar Nineve om aan te kondigen dat de stad na veertig dagen zou worden omgekeerd.Zie ook onz pagina Handelingen.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl.TOTAALRESULTAAT:
89% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl