3658 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 02-06-2020 (niveau 1)eerdere test 02 JUN latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 02-06-2020 zo ingevuld: 

De Israëlieten wonen in het beloofde land Kanaän. Ze worden jarenlang geleid door rechters (richters), zoals de sterke Simson. Op zijn bruiloft geeft hij een raadsel op, met als inzet dertig stel onder- en bovenkleren.

Hoe komen zijn tegenstanders aan de oplossing?


72 % (afgerond)Via Simsons vrouw, die ze bedreigen en onder druk zetten. 
3 % (afgerond)Door logisch na te denken.
24 % (afgerond)Door Simson dronken te voeren.

Simson heeft de oplossing van het raadsel aan niemand verteld. Zijn vrouw vraagt hem er, in tranen, de hele feestweek om. De Filistijnen hebben namelijk gedreigd het huis van haar en haar ouders in brand te steken als ze niet met de oplossing komt.Zie ook onz pagina Rechters.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

In het Oude Testament van de Bijbel staat het boek Psalmen.

De psalmen zijn geschreven door diverse auteurs van wie ........ de bekendste is.


96 % (afgerond)David 
1 % (afgerond)Abraham
2 % (afgerond)koning Saul
2 % (afgerond)Johannes de Doper

De meeste psalmen zijn geschreven door David, eerst herder en later koning van Israël.

Saul was de eerste koning en hij deed niet wat de Heer wilde.

Johannes de Doper wordt vermeld in het Nieuwe Testament, in de de tijd van Jezus.Zie ook onz pagina Psalmen.
Zie ook christipedia.nl. 

In het evangelie volgens Marcus staat dat Jaïrus, een leider van de synagoge, aan Jezus vraagt om met hem mee naar huis te komen.

Waarom?


92 % (afgerond)Omdat zijn dochter op sterven ligt. 
2 % (afgerond)Omdat zijn vrouw aan ernstig bloedverlies lijdt.
6 % (afgerond)Omdat zijn dochter een demon heeft.

Jaïrus vraagt Jezus om met hem mee naar huis te gaan, naar zijn ernstig zieke dochter. Als ze onderweg zijn komt er bericht dat het meisje gestorven is, maar Jezus gaat toch mee en wekt het meisje op uit de dood.

Onderweg hebben ze oponthoud omdat een vrouw die al jaren aan bloedverlies lijdt, ook naar Jezus toe komt in de hoop door hem te worden genezen.Zie ook onz pagina Marcus.
Zie ook debijbel.nl. 

Paulus heeft de christenen vervolgd. Na zijn bekering heeft hij veel gereisd en brieven geschreven. Hij schrijft aan de christenen in Rome dat hij het evangelie verkondigt over Jezus Christus.

Hoe noemt hij hem?


1 % (afgerond)De Zoon van Maria.
3 % (afgerond)De Zoon van de timmerman.
96 % (afgerond)De Zoon van God. 

Paulus gebruikt direct aan het begin van de brief aan de Romeinen de woorden: 'Zoon van God'.

Jezus is ook de Zoon van Maria, maar bij het brengen van het evangelie is het heel belangrijk om de mensen te vertellen dat Jezus Gods Zoon is.Zie ook onz pagina Romeinen.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl.TOTAALRESULTAAT:
89% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl