3328 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 21-06-2021 (niveau 1)geen eerdere test beschikbaar 21 JUN latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 21-06-2021 zo ingevuld: 

In het Bijbelboek Exodus staat hoe het volk Israël verdrukt wordt in Egypte. Uiteindelijk geeft de Heer Mozes de opdracht om de farao te zeggen dat hij het volk moet laten gaan. Omdat de farao dit niet doet, laat de Heer tien plagen over Egypte komen.

Was een van de plagen een kikkerplaag?


12 % (afgerond)nee
88 % (afgerond)ja 

In het Bijbelboek Exodus staat in hoofdstuk 8 de tweede plaag beschreven: de kikkerplaag.Zie ook onz pagina Exodus.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Het Bijbelboek Spreuken is geschreven door Salomo, de zoon van David.

WAAR of NIET WAAR: Salomo vergelijkt een man, die zich laat verleiden door een vreemde vrouw (de vrouw van een ander) met een os die zich naar de slachtbank laat leiden.


18 % (afgerond)niet waar
82 % (afgerond)waar 

Salomo zegt dat zo iemand zich als een os naar de slachtbank laat leiden en niet beseft dat het tot zijn dood leidt.Zie ook onz pagina Spreuken.
Zie ook debijbel.nl. 

Een heel bekend Bijbelvers is Johannes 3:16. "Want God had de wereld zo lief, dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft."

Jezus zegt dit tegen Nikodemus, die 's nachts bij hem komt. 

Is Nikodemus een van de twaalf leerlingen (discipelen) van Jezus?


92 % (afgerond)Nee, een FarizeeŽr, een van de Joodse leiders. 
8 % (afgerond)Ja, want niemand anders kon 's nachts met Jezus spreken.

Nikodemus was een van de Joodse leiders. Hij kwam in de nacht naar Jezus toe. Hij was toen nog geen leerling (discipel) van Jezus, maar is dat later wel geworden.

Dit blijkt uit Johannes 19:39 waar hij bij de begrafenis van Jezus aanwezig is en kostbaar bijdraagt aan diens bijzetting.Zie ook onz pagina Johannes.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Heeft God een Zoon?


Nee.
100 % (afgerond)Ja, Jezus Christus is de Zoon van God. 

De Bijbel zegt: "Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop." (1 Petrus 1:3.)

Zie ook onz pagina 1+2 Petrus.
Zie ook debijbel.nl.TOTAALRESULTAAT:
91% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl