3186 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 22-02-2024 (niveau 1)eerdere test 22 FEB geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 22-02-2024 zo ingevuld: 

Het eerste Bijbelboek, Genesis, vertelt over de bouw van een toren in Babel. De mensen willen bij elkaar blijven.

Hoe komt het dat ze op een gegeven moment in alle richtingen uit Babel wegtrekken?


Door een burgeroorlog.
1 % (afgerond)Door een aardbeving.
1 % (afgerond)Door een overstroming.
98 % (afgerond)Door spraakverwarring. 

De mensen woonden in het begin bij elkaar in de buurt en wilden een hoge toren maken als symbool van hun macht (Genesis 11:4). God vond dit niet goed en zorgde ervoor dat de mensen elkaar niet meer konden verstaan. Daardoor verspreidden de mensen zich over de aarde (Genesis 11:8). Deze spraakverwarring is de oorsprong van de naam Babel.Zie ook onz pagina Genesis.
Zie ook debijbel.nl. 

Bileam is een profeet die wordt ingehuurd door Balak, de koning van Moab. Deze koning is bang voor de komst van het volk Israël en vraagt aan Bileam om het volk ........ .


5 % (afgerond)te dienen als profeet
9 % (afgerond)te zegenen
81 % (afgerond)te vervloeken 
5 % (afgerond)te vergiftigen

Bileam werd gevraagd het volk te vervloeken, maar hij kon het niet omdat God het tegenhield. In plaats daarvan zegende hij het volk.Zie ook onz pagina Numeri.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Een van de vier evangeliën in de Bijbel is geschreven door Matteüs. Hierin wordt ook het verhaal van de geboorte van Jezus verteld en wordt de naam van Jezus' moeder genoemd.

Hoe heet zij?


99 % (afgerond)Maria 
Ruth
Noömi
1 % (afgerond)Marta

Matteüs schrijft:"De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkt aan Jozef maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de heilige Geest."Zie ook onz pagina Matteüs.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Een van de vier evangeliën in het Nieuwe Testament van de Bijbel is geschreven door Lucas. Hij vertelt dat een paar mannen een verlamde man op een draagbed naar Jezus willen brengen, maar geen kans zien om door de mensenmassa heen te komen.

Hoe komen ze uiteindelijk bij Jezus?


1 % (afgerond)Ze roepen naar Jezus en Hij laat hen bij zich komen.
1 % (afgerond)Ze gaan teleurgesteld weg, maar Jezus roept hen terug.
98 % (afgerond)Ze laten de man door een gat in het dak naar beneden zakken. 
1 % (afgerond)Ze banen zich een weg door de menigte door te roepen dat ze onrein zijn.

Dit verhaal staat in Lucas 5:17-26 en ook in Matteüs 9:1-8 en Marcus 2:1-12.Zie ook onz pagina Lucas.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook debijbel.nl.TOTAALRESULTAAT:
94% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl