2942 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 20-06-2024 (niveau 1)eerdere test 20 JUN latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 20-06-2024 zo ingevuld: 

Na de grote vloed belooft God aan Noach dat seizoenen zullen voortduren.

Hoelang?


8 % (afgerond)Zolang de mens God dient.
57 % (afgerond)Zolang de aarde bestaat. 
1 % (afgerond)Duizend jaar.
35 % (afgerond)Zolang er mensen op aarde zijn.

Zomer en winter, zaaitijd en oogsttijd zullen elkaar afwisselen zolang de aarde bestaat.Zie ook onz pagina Genesis.
Zie ook debijbel.nl. 

Het Bijbelboek Numeri staat in het Oude Testament van de Bijbel. Numeri betekent: 'getallen'.

Waarom heet dit boek zo?


7 % (afgerond)Omdat er veel volken in genoemd worden.
86 % (afgerond)Omdat er veel aantallen en lijsten in voorkomen. 
4 % (afgerond)Omdat het het boek is met de meeste hoofdstukken (35).
3 % (afgerond)Omdat het gaat over de tien geboden.

In het boek Numeri staan veel getallen en lijsten, waarmee geregistreerd werd hoeveel mensen van welke stammen meetrokken de woestijn in, maar ook opsommingen van bijvoorbeeld het aantal strijdbare mannen (Numeri 1, 2 en 3).

Hoofdstuk 3 geeft een telling van de Levieten.Zie ook onz pagina Numeri.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

In het evangelie volgens Matteüs vragen de leerlingen (discipelen) aan Jezus: "Wie is eigenlijk de grootste in het koninkrijk van ........ ?"


3 % (afgerond)de toekomst
92 % (afgerond)de hemel 
1 % (afgerond)vandaag
5 % (afgerond)Israël

In het evangelie volgens Matteüs wordt veel verteld over het koninkrijk van de hemel. Jezus geeft voorbeelden die de mensen aanspreken. Ook vertelt Hij gelijkenissen over het koninkrijk van de hemel (Matteüs 18, 19 en 20).Zie ook onz pagina Matteüs.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Een van de vier evangeliën in het Nieuwe Testament van de Bijbel is geschreven door Lucas. Hij vertelt dat een paar mannen een verlamde man op een draagbed naar Jezus willen brengen, maar geen kans zien om door de mensenmassa heen te komen.

Hoe komen ze uiteindelijk bij Jezus?


1 % (afgerond)Ze roepen naar Jezus en Hij laat hen bij zich komen.
97 % (afgerond)Ze laten de man door een gat in het dak naar beneden zakken. 
1 % (afgerond)Ze gaan teleurgesteld weg, maar Jezus roept hen terug.
1 % (afgerond)Ze banen zich een weg door de menigte door te roepen dat ze onrein zijn.

Dit verhaal staat in Lucas 5:17-26 en ook in Matteüs 9:1-8 en Marcus 2:1-12.Zie ook onz pagina Lucas.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook debijbel.nl.TOTAALRESULTAAT:
83% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl