MOB-versie | Naar grote versieKlaagliederen

Kernpunten

  • Doel: Het volk leren dat het door ongehoorzaamheid aan God onheil over zich afroept en laten zien dat God lijdt als zijn volk lijdt.
  • Schrijver: Jeremia
  • Datering: Kort na de val van Jeruzalem in 586 vóór Christus.
  • Achtergrond: Jeruzalem was vernietigd door Babel en haar inwoners waren gedood, gemarteld of gevangengenomen.
  • Sleutelvers: "Ik heb gehuild tot er geen tranen meer waren, mijn hart is gebroken en mijn geest uitgeput als ik zie wat er met mijn volk is gebeurd. Baby’s en kleine kinderen vallen neer in de straten en sterven." (2:11)
  • Hoofdpersonen: Jeremia en inwoners van Jeruzalem.
  • Belangrijke plaats: Jeruzalem
  • Bijzonder kenmerk: Drie lijnen in het Hebreeuwse denken smelten samen in klaagliederen: profetie, rituelen en wijsheid. Klaagliederen is geschreven in het ritme en de stijl van oude Joodse begrafenisliederen. Het bevat vijf liederen die corresponderen met de vijf hoofdstukken.

 

Klaagliederen in vogelvlucht
Tranen worden simpelweg omschreven als ‘druppels zoute vloeistof die uit de ogen stromen’. Ze kunnen veroorzaakt worden door irritatie of lachen, maar worden meestal geassocieerd met huilen, rouw en verdriet. Als wij huilen, vragen onze vrienden zich af wat er is en proberen zij ons te troosten. Baby’s huilen om eten en kinderen om het verlies van een huisdier; volwassenen huilen als zij geconfronteerd worden met een hevige schok, groot verdriet of de dood.


Jeremia’s verdriet was groot. Vanwege een gebroken hart vloeiden zijn tranen en noemde men hem de ‘wenende profeet’.


Als woordvoerder van God wist Jeremia wat in het vooruitzicht lag voor zijn land Juda en de hoofdstad Jeruzalem, de ‘stad van God’. Gods oordeel zou komen en vernietiging lag in het verschiet. En Jeremia huilde. Zijn tranen waren niet om hemzelf, in verdriet om persoonlijk lijden of verlies. Hij huilde omdat het volk God had verworpen, de God die hen gemaakt had, liefhad en herhaaldelijk geprobeerd had hen te zegenen. Jeremia’s hart was gebroken omdat hij wist dat het egoïsme en de zonde van het volk hun veel lijden en een langdurige verbanning zou brengen. Jeremia’s tranen waren tranen van medeleven en medelijden. Zijn hart was gebroken door oorzaken die Gods hart breken.


Jeremia’s beide boeken richten zich op één gebeurtenis: de vernietiging van Jeruzalem. Het boek Jeremia voorspelt het en Klaagliederen kijkt erop terug. Klaagliederen is een rouwklacht, een begrafenislied, geschreven voor het gevallen Jeruzalem.


De reden waarom iemand huilt, zegt veel over die persoon; of hij op zichzelf gericht is of op God. Het boek Klaagliederen laat zien wat Jeremia zo verdrietig maakte. Als één van Gods uitverkozen dienaren staat hij alleen in zijn grote verdriet, zijn zorg voor het volk, zijn liefde voor het land en zijn toewijding aan God.


Wat brengt jou tot tranen? Huil je omdat je je in je eer voelt aangetast of omdat de mensen om je heen tegen God zondigen en Hem afwijzen die zoveel van hen houdt? Huil je omdat je iets verloren hebt waar je blij mee was of omdat de mensen om je heen zullen lijden vanwege hun zonden? De wereld is vol onrechtvaardigheid, armoede, oorlog en opstand tegen God. Al deze dingen zouden ons tot tranen moeten brengen en tot actie. Lees Klaagliederen en leer wat het betekent om met God te rouwen.

 


Met toestemming overgenomen van Royal Jongbloed uit Het Boek © 2008 Biblica. All rights reserved.