MOB-versie | Naar grote versieZacharia

Kernpunten

 • Doel: Hoop te geven aan Gods volk door Gods toekomstige verlossing door de Messias te onthullen.
 • Schrijver: Zacharia
 • Geschreven voor: De Joden in Jeruzalem die waren teruggekeerd uit hun ballingschap in Babel en Gods volk overal.
 • Datering: Hoofdstukken 1-8 werden geschreven rond 520-518 vóór Christus
  Hoofdstukken 9-14 werden geschreven rond 480 vóór Christus.
 • Achtergrond: De ballingen waren teruggekeerd uit Babel om de tempel te herbouwen, maar het werk werd gedwarsboomd en uitgesteld. Haggai en Zacharia hielden het volk hun taak voor en moedigden het aan om het af te maken.
 • Sleutelverzen: "Verheug u, mijn volk! Juich van vreugde! Want kijk: uw koning komt naar u toe! Hij is de rechtvaardige, de overwinnaar. Toch is Hij ook nederig en rijdt op een jonge ezelin. Dan zal Ik de stijdwagens en de paarden uit Israël en Juda wegvagen, de bogen breken. En Hij zal vrede brengen onder de volken. Zijn rijk zal zich uitstrekken van zee tot zee en van de rivier tot de einden ter aarde" (9:9, 10).
 • Hoofdpersonen: Zerubbabel en Jozua.
 • Belangrijke plaats: Jeruzalem
 • Bijzondere kenmerken: Dit boek is het meest apocalyptisch en messiaans van alle kleine profeten.

 

Zacharia in vogelvlucht
De toekomst is de enorme niet in kaart gebrachte zee van het onbekende, die vreugde en verdriet voor ons in petto heeft, welzijn en pijn, liefde en eenzaamheid. Sommige mensen vrezen de toekomst, zich afvragend welk kwaad zich in de schaduwen verbergt; anderen raadplegen zieners of zogenaamde waarzeggers in een wanhopige poging haar geheimen te ontrafelen.


Maar wat morgen gebeuren gaat, is alleen bekend bij God en bij de speciale boodschappers, die profeten genoemd worden, aan wie God een aantal dingen onthuld heeft.


De voornaamste taak van een profeet was het uitdragen van Gods Woord, de zonde aanwijzen, haar gevolgen uitleggen en mannen en vrouwen oproepen tot berouw en gehoorzaamheid. Elia, Elisa, Jesaja, Jeremia, Ezechiël, Hosea en Amos waren met vele anderen degenen die trouw Gods boodschap uitdroegen ondanks verwerping, bespotting en vervolging. En soms kregen zij profetische visioenen, die gebeurtenissen in de toekomst voorspelden.


Bijna aan het einde van het Oude Testament, tussen de boeken die we kennen als de ‘kleine profeten’, vinden we het boek van Zacharia. Als een van de drie profeten na de ballingschap, samen met Haggai en Maleachi, diende Zacharia het kleine overblijfsel van Joden die teruggekeerd waren naar Juda om de tempel en hun land te herbouwen. Net als Haggai moedigde hij het volk aan om de herbouw van de tempel af te maken, maar zijn boodschap ging veel verder dan die muren en tijdgebonden zaken. Met spectaculaire apocalyptische beelden en levendige details vertelde Zacharia over de Messias, de Ene die God zou zenden om zijn volk te redden en te regeren over de hele aarde. Zacharia is een van onze meest belangrijke profetische boeken, vol gedetailleerde messiaanse verwijzingen, die vervuld werden tijdens het leven van Jezus Christus. De herbouw van de tempel, zegt hij, was alleen maar de eerste akte in het drama van het einde en het naderen van het messiaanse tijdperk. Zacharia bracht een opwindende boodschap van hoop aan deze ex-gevangenen en -ballingen: hun Koning kwam eraan! Jezus is de Messias, de beloofde grote ‘Verlosser’ van Israël.


In tegenstelling tot Zacharia’s toehoorders kunnen wij terugzien op Christus’ dienst en opdracht. Wanneer je Zacharia’s profetie bestudeert, zul je details over Christus’ leven lezen die 500 jaar voor hun vervulling geschreven werden. Lees vol ontzag over onze God die zijn beloften houdt. Maar er is ook nog een boodschap voor een toekomst die nog niet vervuld is: de terugkeer van Christus aan het einde van de tijd.


Denk daarom wanneer je Zacharia leest aan de betekenis van deze beloofde gebeurtenis. Jouw Koning komt en zal voor eeuwig regeren. God kent en beheerst de toekomst. Wij kunnen misschien nooit meer dan een moment vooruitzien, maar we kunnen ons veilig voelen als we Hem vertrouwen. Lees Zacharia en versterk je geloof in God…Hij alleen is je hoop en zekerheid.

 


Met toestemming overgenomen van Royal Jongbloed uit Het Boek © 2008 Biblica. All rights reserved.