MOB-versie | Naar grote versieJudas

Kernpunten

  • Doel: De gemeente herinneren aan de noodzaak voortdurend waakzaam te blijven – om sterk te blijven in het geloof – en om haar te wapenen tegen dwaalleer.
  • Schrijver: Judas, broer van Jakobus en halfbroer van Jezus.
  • Geschreven voor: Joodse christenen en de Gemeente van Christus als geheel.
  • Datering: Rond het jaar 65.
  • Achtergrond: Vanaf de eerste eeuw wordt de Gemeente bedreigd door dwaalleer en sekten. We moeten altijd waakzaam zijn.
  • Sleutelvers: "Vrienden, ik was al begonnen u te schrijven over de bevrijding die wij allemaal hebben ervaren, maar nu zie ik mij genoodzaakt eerst over iets anders te beginnen. Ik roep u op te strijden voor het geloof dat God gegeven heeft aan wie Hem toebehoren" (1:3).
  • Hoofdpersonen: Judas, Jakobus en Jezus.

 

Judas in vogelvlucht
Door de eeuwen heen hebben geharde verdedigers muren gebouwd en oorlogen gevoerd als bescherming tegen aanvallen en letsel, en om vijanden af te weren. Mensen en materiaal zijn in de strijd geworpen om volken en steden te beschermen. Met totale toewijding en moedige zelfopoffering hebben mensen gevochten voor hun families.
Het is een vuistregel in het leven dat we vechten om te overleven, met al onze kracht verdedigen wat ons het liefst is tegen elke werkelijke of ingebeelde aanval.
Gods Woord en het geschenk van het eeuwige leven hebben oneindige waarde. Ze zijn toevertrouwd aan wie in Christus geloven.


Er zijn veel mensen die God en zijn volgelingen haten. Zij verdraaien Gods waarheid en proberen argeloze gelovigen te bedriegen en schade toe te brengen. Maar Gods waarheid houdt stand, gedragen en verdedigd door mensen die hun leven hebben toegewijd aan de Zoon van God. Het is een belangrijke taak, een zware verantwoordelijkheid en een groot voorrecht om deze opdracht te hebben.


Dit was Judas’ boodschap aan christenen, waar ook ter wereld. Er zou tegenstand komen en goddeloze leraars zouden opstaan, maar christenen zijn geroepen om ‘te strijden voor het geloof dat God gegeven heeft aan wie Hem toebehoren’ (1:3), door alle leugen en zonde te verwerpen (1:4-19.19). Zij moeten daarbij steeds terugdenken aan de machtige daden waardoor God mensen gered en gestraft heeft (1:5-11, 14-16) en aan de waarschuwingen van de apostelen (1:17-19).


Zijn lezers moeten hun eigen geloof bovendien ontwikkelen door gebed (1:20), door dicht bij Christus te blijven (1:21), anderen te helpen (1:22, 23) en de zonde te haten (1:23).
Judas besluit met een prachtige lofprijzing aan God (1:24, 25).


Hoe belangrijk vind jij Gods Woord, het meeleven in de gemeente en gehoorzaamheid aan Jezus Christus? Veel dwaalleraars zijn eropuit om jouw op Christus gerichte leven, de geloofwaardigheid van Gods Woord en de eenheid van het lichaam van Christus kapot te maken. Lees de brief van Judas en neem je voor vast te staan in je geloof en Gods waarheid tegen elke prijs te verdedigen.

 


Met toestemming overgenomen van Royal Jongbloed uit Het Boek © 2008 Biblica. All rights reserved.